dr n. med. Jarosław Krzyżak

Jarosław Krzyżak dr med. kmdr por. rez. Podczas służby wojskowej m.in. pracował jako lekarz na Okrętach Ratowmiczych MW i w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP. Obecnie dyrektor „Clinica Medica” Wielospecjalistycznej Kliniki Zabiegowej w Gdyni. Specjalista chorób wewnętrznych i wojskowej medycyny morskiej. Członek EUBS i dawniej UHMS. Autor książek: „Medycyna dla nurków” i „Medycyna Nurkowa”. Nurek MON I klasy, płetwonurek P3 CMAS. Zainteresowania: turystyka kolarska, narciarstwo biegowe i zjazdowe, snowboard, windsurfing. Poza tym: Historia Polski i powszechna.


© 2020 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl