Historia lekarskich kursów nurkowychWiosną 1968 roku trzej bardzo młodzi wówczas zapaleńcy nurkowania: Doboszyński, Kuszewski i Łokucijewski, postanowili pogłębiać wiedzę i umiejętności nurkowe na kursach doskonalących. Pierwszy kurs zorganizowali w Gdyni w oparciu o bazę Marynarki Wojennej. Po czterech latach wojsko pogoniło cywili i w 1973 roku odbył się pierwszy kurs w Zakładzie Anestezjologii i Reanimacji A.M. w Warszawie kierowanym przez wówczas docenta Bogdana Kamińskiego. Głównym wykładowcą trzydniowego kursu był niżej podpisany Piotr Luboiński. W następnym roku przez trzy dni kurs odbywał się w Warszawie a następne trzy w Augustowie. Od 1975 roku kursy odbywały się wyłącznie w Augustowie. Pierwsze augustowskie zgrupowanie miało miejsce w stanicy PTTK nad jeziorem Necko. Patronem i współorganizatorem kursów była bowiem Podkomisja Medyczna ZG PTTK. Po trzech następnych latach przenieśliśmy się do stanicy wodnej “Stary Młyn” w Białobrzegach pod Augustowem. Z tym miejscem większość nieco starszego pokolenia nurkujących lekarzy, wiąże wiele wspomnień i doświadczeń. Tam też Zdzisław Lasiota zapoznał nas ze smakiem zupy uchy. Założenia teoretycznych i praktycznych zajęć kursowych oraz związanych z tym tradycji trwają do dziś. W latach 1988 - 1993 przenieśliśmy się do ośrodka firmy "Polpled" a od 1994 do ośrodka suwalskiej prokuratury w Przewięzi k/Augustowa. Przeszkoliliśmy na wszystkich kursach około 600 lekarzy i instruktorów płetwonurkowania. Do 1996 roku motorem działań był Krzysztof Kuszewski. Do 1995 roku wspomagał nas Zdzisław Sićko. Krzysztof porzucił nas przeciążony obowiązkami wagi państwowej, a Zdzisław zorganizował własny kurs, który stał się niezwykle cennym uzupełnieniem wiadomości zdobywanych na naszym kursie. Zdzisław Sićko wywodzi się bowiem z Augustowskich szkoleń na których pojawił się, jako powiatowy anestezjolog z Piszu. Nasze kursy “zaprowadziły” Zdzisława do objęcia w 1987 roku kierownictwa Zakładu Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego, na którym to stanowisku pozostaje do dzisiaj. Po opuszczeniu kursów przez Krzysia i Zdzisia bardzo aktywnie włączył się w działalność dydaktyczną Piotr Siermontowski, a żelazną ręką trzyma nasze finanse Dorota Guzek-Tabatt. I tak wpłynęliśmy w nowe tysiąclecie szykując się do następnego kursu, na który serdecznie zapraszamy. Szanując wieloletnią tradycję, dzień będziemy zaczynać od gimnastyki porannej, a kończyć zajęciami teoretycznymi. Przed południem będziemy nurkować, pływać, żeglować i jeździć na nartach wodnych. Kurs zakończymy zupą rybną, a wszyscy uczestnicy, którzy zaliczą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenie CMKP o odbyciu: “Kursu patofizjologii hiperbarii i reanimacji, ratownictwa medycznego” Kurs ten jest zalecany przez Polskie Towarzystwo Lekarskie i odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Wybaczcie Drodzy Koledzy pomijanie tytułów naukowych i być może pomyłki w datach, ale nie prowadziliśmy kroniki kursów (czego bardzo dziś żałuję). Wszystko co napisałem to owoc zawodnej pamięci.

Pozdrawia Was serdecznie Piotr Luboiński

Warszawa 2000


© 2020 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl