W dniach 04-08 maja w Zakładzie Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej WIM odbył się kurs orzeczniczy dla lekarzy zainteresowanych uprawnieniami do kwalifikacji zdrowotnej nurków komercyjnych według znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia. W szkoleniu wzięli udział lekarze posiadajcy certyfikat lekarza nurkowego wydany przez PTMiTH. Kurs ukończyli:

  • Maciej Konarski
  • Piotr Siermontowski
  • Tomasz Wojtowicz
  • Krzysztof Zabiegliński

© 2020 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl