Konferencje

Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej


XXII Konferencja Naukowa PTMiTH

Pod egidą Komisji Oceanotechniki Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza PAN z udziałem międzynarodowym

27 listopada 2021 roku (sobota) online od godz. 10.00 do 21.15

Kolejna konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej odbędzie się w trybie online w dniu
27 listopada 2021 roku w godzinach 10.00 – 21.15.

Tegoroczna konferencja odbywa się pod patronatem Komisji Oceanotechniki Sekcji Fizyki Morza Komitetu Badań Morza Polskiej Akademii Nauk.

Wykład inauguracyjnych na temat Współczesne zagrożenia na morzu w świetle ratownictwa morskiego wygłosi Wiceadmirał (rez.) dr inż. Ryszard Szczepan DEMCZUK.

Podczas konferencji planowane są cztery sesje referatowe:

I Sesja referatowa Medycyna prowadzący dr hab. n. med. Piotr Siermontowski prof. AMW;
Prelegenci: prof. Krzysztof J. Chomiczewski, prof. Ewa Ziemann, prof. Aleksandra Żebrowska, prof. Andrzej Buczyński, dr Wojciech Giermaziak

II Sesja referatowa Technika prowadzący dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW;
Prelegenci: prof. Grzegorz Grzeczka, prof. Tadeusz Graczyk, prof. Krzysztof Kubiak, prof. Dariusz Bogucki, prof. Waldemar Walczowski

III Sesja referatowa VARIA prowadzący prof. dr hab. n. med. Andrzej Buczyński
Prelegenci: referaty zgłoszone przez członków PTMiTH

IV Sesja referatowa – Debiutanci prowadzący dr hab. inż. Grzegorz Grzeczka prof. AMW, dr hab. inż. Adam Olejnik prof. AMW; Prelegenci: inż. Waldemar Kryszak, inż. Mateusz Banach, inż. Patryk Zając, inż. Piotr Budych, inż. Łukasz Sokół.

Ważne informacje:

1. Konferencja odbywa się w trybie zdalnym za pomocą platformy MS TEAMS.
2. Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 10.11.2021 roku na email: konferencja@ptmith.net.pl, do listu proszę dołączyć potwierdzenie wpłaty za udział w konferencji.
3. Opłata za udział w konferencji wynosi 250,00 zł, wpłata na konto Nest Bank nr 20 1870 1045 2083 1059 7520 0001 do dnia 10.11.2021 (członkowie PTMiTH 50% opłaty). Prelegenci udział bezpłatny.
4. W dniu 25.11.2021 roku zarejestrowanym uczestnikom konferencji zostaną drogą email wysłane zaproszenia do udziału w przedsięwzięciu.
5. W dniach od 15.11 do 18.11 odbędą się próby techniczne z prelegentami, szczegóły prosimy uzgadniać na email: a.olejnik@amw.gdynia.pl
6. Kolejny komunikat ukaże się w dniu 11.11.2021 roku.

 Program Dwudziestej Drugiej Konferencji 2021 r.

 Program Pierwszej Konferencji 1999 r.
 Program Drugiej Konferencji 2000 r.
 Program Trzeciej Konferencji 2001 r.
Czwarta Konferencja 2002 r.
 Program Piątej Konferencji 2003 r.
 Program Szóstej Konferencji 2004 r.
 Streszczenia Szóstej Konferencji 2004 r.
 Program Siódmej Konferencji 2005 r.
 Streszczenia Siódmej Konferencji 2005 r.
 Program Ósmej Konferencji 2006 r.
 Streszczenia Ósmej Konferencji 2006 r.
 Program Dziewiątej Konferencji 2007 r.
 Streszczenia Dziewiątej Konferencji 2007 r.
 Program Dziesiątej Konferencji 2008 r.
 Streszczenia Dziesiątej Konferencji 2008 r.
 Program Jedenastej Konferencji 2009 r.
 Streszczenia Jedenastej Konferencji 2009 r.
 Program Dwunastej Konferencji 2010 r.
 Streszczenia Dwunastej Konferencji 2010 r.
 Program Trzynastej Konferencji 2011 r.
 Streszczenia Trzynastej Konferencji 2011 r.
 Program Czternastej Konferencji 2012 r.
 Streszczenia Czternastej Konferencji 2012 r.
 Program Piętnastej Konferencji 2013 r.
 Streszczenia Piętnastej Konferencji 2013 r.
 Program i Streszczenia Szesnastej Konferencji 2014 r.
 Program Siedemnastej Konferencji 2015 r.
 Program Osiemnastej Konferencji 2016 r.
 Streszczenia Osiemnastej Konferencji 2016 r.
 Program Dziwietnastej Konferencji 2017 r.

 Program i Streszczenia Dzwudziestej Konferencji 2018 r.Konferencja finansowana w ramach umowy 778/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Udział lekarzy wojskowych w Konferencji dofinansowany z dotacji Wojskowej Izby Lekarskiej.
Galeria zdjęć z Dwudziestej Konferencji 2018 r.


 Program i Streszczenia Dwudziestej Pierwszej Konferencji 2019 r.

 Program Dwudziestej Drugiej Konferencji 2021 r.

Sprawozdania z konferencji


 Sprawozdanie z Siódmej Konferencji 2005 r.
 Sprawozdanie z Ósmej Konferencji 2006 r.
 Sprawozdanie z Dziewiątej Konferencji 2007 r.
 Sprawozdanie z Dziesiątej Konferencji 2008 r.
 Sprawozdanie z Jedenastej Konferencji 2009 r.
 Sprawozdanie z Trzynastej Konferencji 2011 r.
 Sprawozdanie z Pietnastej Konferencji 2013 r.
 Sprawozdanie z Siedemnastej Konferencji 2015 r.
Galeria zdjęć z Siedemnastej Konferencji 2015 r.
 Sprawozdanie z Osiemnastej Konferencji 2016 r.
 Sprawozdanie z Dwudziestej Konferencji 2018 r.


 Program konferencji NURTECH 2010
 Streszczenia referatów konferencji NURTECH 2010

* Do przeglądania plików niezbędny jest program Adobe Reader (do pobrania za darmo, ze strony producenta).


© 2020 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl