Monografie PTMiTH:


2000 rok:

 1. R. Olszański i P. Siermontowski: "ABC zdrowia nurka" ISBN 83-88327-21-6, str. 109

2006 rok:

 1. R. Olszański: "Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków", ISBN 83-88327-75-5, str. 124

2007 rok:

 1. R. Kłos: "Mathematical modelling of the normobaric and hyperbaric facilities ventilation" ISBN 978-83-924989-0-2, str. 183
 2. R. Kłos: "Zastosowanie metod statystycznych w technice nurkowej" ISBN 978-83-924989-2-6, str. 318
 3. A. Olejnik: "Wentylacja komory dekompresyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych" ISBN 978-83-924989-3-3, str. 123

2008 rok:

 1. R. Kłos: "Systemy podtrzymywania życia na okręcie podwodnym" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 162

2009 rok:

 1. R. Kłos: "Wapno sodowane w zastosowaniach wojskowych" ISBN 978-83-92499889-5-7, str. 167

2011 rok:

 1. R. Kłos: "Możliwości doboru dekompresji dla aparatu nurkowego typu "Crabe" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 422
 2. Praca zbiorowa pod red. R. Olszański: "Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej" ISBN 978-83-924989-5-7, str. 170
 3. M. Matejski: "Modelowanie ruchu bezzałogowych pojazdów podwodnych w warunkach eksperymentalnych" ISBN 978-924989-7-1, str. 92

2012 rok:

 1. Praca zbiorowa pod red. R. Olszańskiego: "Wybrane Problemy Medycyny Morskiej i Nurkowej" ISBN 978-83-924989-9-5, str. 342
 2. R. Kłos: "Możliwości dekompresji dla aparatu nurkowego typu AMPHORA" ISBN 978-83-924989-8-8
© 2020 www.ptmith.net.pl - redakcja@ptmith.net.pl